Skyddad natur 

Blommande vårärt i Norra Kvills nationalpark.
Blommande vårärt i Norra Kvills nationalpark. Foto: Anna Lindberg

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

Kontakta oss på naturreservatsförvaltningen

Johan Linde, Chef Naturenheten
Telefon 010-223 83 10

Daniel Cluer
Telefon 010-223 85 52

Brita Fahlström
Telefon 010-223 85 53

Magnus Grimheden
Telefon 010-223 85 55

Anita Heimdahl
Telefon 010-223 85 56

Johan.R.Jansson
Telefon: 010-223 85 27

Åsa.E.Johansson
Telefon 010-223 85 11

Charlotta Larsson
Telefon 010-223 85 60

Anna.M.Lindberg
Telefon 010-223 85 61

Erik Nordlind
Telefon 010-223 85 64

E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Kartverktyg för skyddad natur

Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur (öppnas i nytt fönster)

Mer information

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länstyrelsens publikationer