Naturguidningar 2016 

Nu är årets program under framtagande - snart kan du planera för årets natur- och kulturupplevelser i Länsstyrelsens regi!

Flicka som hoppar i sanden längs Bödakusten på Öland
Att kunna uppleva naturen på dess egna villkor - en ekosystemtjänst. Foto: Anna Lindberg

Förra årets tema för Naturens år var Ekosystemtjänster. En stor och viktig fråga tyckte Naturens år-kommittén och beslutade att temat ska fortsätta gälla även 2016. Klokt tycker vi som jobbar med att uppfylla miljömålen, ekosystemtjänster behöver visas upp så mycket det går för att vi alla ska förstå hur viktiga dessa "gratistjänster" är för vår överlevnad. Vill du läsa mer om ekosystemtjänster kan du klicka på länken här intill.

Nu har arbetet med årets naturguidningsprogram startat och glädjande nog kan vi i år presentera ett utökat program där vi blandar både natur- och kulturevenemang över länet. De första programpunkterna startar redan i slutet av april och programmet finns ute från mitten av april, både i vår kalender och i fysisk form på turistbyråer, bibliotek och hälsocentraler i länet. Välkomna ut i 2016!  

 

Kontakta oss

Anna Lindberg
Naturenheten
010-2238561
073-0946088

Naturens år

 

Temat för Naturens år 2016 är #ekosystemtjänster. Allt det som naturen bjuder oss människor på som mat, medicin och rent vatten t ex.  Läs gärna mer om ekosystemtjänster genom att klicka på logotypen här ovan.