Högarp

Högarps by, med sina inägomarker, är länets andra kulturreservat.

Högarps by har anor från 1400-talet. Här finns gamla odlingsrösen och stenmurar. Fägatorna där djuren drevs i vall finns bevarade med sina karakteristiska gärsgårdar. Byn har haft samma läge i närmare 200 år och de hamlade träden är lika gamla.

Odlingslandskapet är bevarat som det såg ut på 1940-talet. Även skötseln är anpassad för att likna förhållandena vid denna tid.

Skötseln är en förutsättning för den rika floran. Här finns t ex orkidéer som Adam och Eva, fina gullvivsbackar och det sällsynta trollsmultronet. 125 olika örter växer här och på vägrenarna har 16 olika gräsarter hittats.

Byn Högarp består av gårdarna Lilla och Stora Högarp som ligger samlade på en höjd. I klart väder har man en milsvid utsikt från Lilla Högarp.

Bostadshusen är rödmålade enkel- eller parstugor. I Lilla Högarp finns det äldsta huset i byn, en enkelstuga från 1700-talet.

Flera bodar är från 1700-talet mitt, medan de övriga bostadshusen är byggda under 1800-talet. Stora Högarp utskiftades 1819 till fyra gårdar, det utseende som byn har idag.

Ängen i Kulturreservatet Högarps by