Åsens by

Åsens by, med sina inägomarker, är sedan mars år 2000 landets första kulturreservat.
Odlingslandskapet på Åsens by

Landsbygden i Sverige har växt fram under tusentals år. Odlingslandskapet kring Åsens by är unikt och präglat av äldre brukningsmetoder.

På Åsen fanns bebyggelse redan på 1400-talet. Under 1600-talet övergick Åsen i två bönders ägo och idag består byn av tre gårdar. Det finns mycket välbevarad och tidstypisk bebyggelse från 1800-talet.

Öster och norr om byn finns också gamla odlingsrösen som tyder på förhistorisk bosättning. Det finns även medeltida åkerspår i ängsmarken norr om byn.

I Åsens by kan man förutom de gamla husen och redskapen också se den mångfald av växter och djur som var typiska för den svenska landsbygden i början av 1900-talet. Här finns bland annat husdjursraser som var vanliga förr.

Kulturreservatet Åsens by med sitt odlingslandskap i kombination med byggnadsbeståndet är ett karakteristiskt exempel på landsbygdens småskaliga jordbruksmiljöer vid sekelskiftet.