TVL-plan 2014-2016

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
 
Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljö-samverkan.

Föreliggande tillsynsvägledningsplan är framtagen av personal inom Naturavdelningen, Landsbygdsavdelningen samt Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen och tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Länsstyrelsen planerar för under åren 2014-2016. Planen utgår från Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2014. Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.
Kommentar: