Förvetet nummer 3 2015

Framsida av Förvetet nummer 3 2015
Löpnummer:
3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Vår landsbygd är full av möjligheter. Det är kanske din dröm som utvecklar din bygd till en attraktiv arbetsplats eller boendemiljö.

I det här numret har vi samlat inspirerande exempel för dig som vill utveckla din verksamhet eller din bygd. Lärande exempel med andras erfarenheter. Lärande för att kunna utvecklas ytterligare och för att du ska få inspiration och våga. Låt dig inspireras och smaka på de lärande exempel som finns i artiklarna. Trevlig läsning.
Kommentar: