Prenumeration av nyheter och nyhetsbrev

Här hittar du alla nyhetsbrev som Länsstyrelsen i Jönköpings län ger ut. Klicka på respektive nyhetsbrev för att anmäla dig som mottagare.
Prenumeration av våra nyhetsbrev är gratis.

Prenumeration av Nytt om Mänskliga rättigheter

Prenumeration av Länsstyrelsens nyheter

Prenumeration av nyhetsbrev om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)

Prenumeration av Social och ekologisk hållbarhet

Prenumeration av Förvetet

Förvetet är en tidning för dig inom jordbruk och landsbygd. Ges ut 4 gånger per år.

Prenumeration på Framtidens landsbygd

Senaste nytt inom Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Prenumeration av Nytt om natur

Nytt om natur ges ut 6 gånger per år.

Prenumeration av RUS

Information om regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet.  

Prenumeration av Nytt om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Prenumeration på nyheter från länsveterinärerna

Hantering av e-postadresser

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev är din anmälan en inkommen allmän handling. Det innebär att Länsstyrelsen kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår hantering av e-postadresser.

För att skydda din personliga information används ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Läs mer om Personuppgiftslagen (PuL) på Datainspektionens webbplats.