Vill du bevara din skogs höga naturvärden?

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
 
Som markägare kan du din skog och vet vad du vill bevara.
Nu kan du ta initiativet till att skydda din egen skog. Om
du äger skogsmark med höga naturvärden kan du göra en
intresseanmälan till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.
Arbetssättet kallas Nya komet (Kompletterande arbetsmetoder
för skydd av värdefull skog).

2015 infördes den kompletterande arbetsmetoden i hela Sverige som ett permanent arbetssätt. Nya komet sker i samverkan mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket på uppdrag av Sveriges regering och i samarbete med lokala skogs- och markägarorganisationer.

I Jönköpings län sker samarbete med Södra Skogsägarna och LRF. Syftet är att göra dig som markägare mer delaktig i arbetet med att skydda värdefull natur - med utgångspunkten att det är du som bäst känner till din skog!
Kommentar: