Logotypservice

Här kan du ladda ner logotypen för Länsstyrelsen i Jönköping län. Den finns i eps- och png-format i färg, svart och vit variant.

Logotyp liggande Länsstyrelsen i Jönköpings län                   Stående logotyp Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Eps-formatet är det vektoriserade formatet som öppnas med bildbehandlingsprogram. Eps används i huvudsak för trycksaksframställning. Png-formatet är huvudformat för Officeprogrammen.

Liggande logotyp färg [eps]
Liggande logotyp färg [png]
Liggande logotyp svart [eps]
Liggande logotyp svart [png]
Liggande logotyp vit [eps]
Liggande logotyp vit [png]

Stående logotyp färg [eps]
Stående logotyp färg [png]
Stående logotyp svart [eps]
Stående logotyp svart [png]
Stående logotyp vit [eps]
Stående logotyp vit [png]

Logotypens frizoner och placering

För att Länsstyrelsens logotyp ska synas tydligt ska det alltid finnas en frizon runt om logotypen. Där får inte finnas text, illustrationer eller dylikt. Frizonens omfattning är alltid relaterad till kronans bredd. Frizonen runt logotypen är alltså alltid samma som kronans bredd. Om logotypen används tillsammans med andra logotyper, ska angiven frizon finnas runt logon.

Logotypens färger

Använd i första hand logotypen i färg. För enklare trycksaker som till exempel laserutskrifter eller enklare tryck kan den svartvita varianten användas.