Organisation

 Klicka på bilden för större format.

Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsen i Jönköpings län leds av landshövdingen och länsrådet. Verksamheterna är organiserade i en stab och 4 avdelningar med enheter.

Staben:

 • Administrativa enheten
 • Beredskapsenheten
 • Kommunikationsenheten 
 • Rättsenheten 
 • HR

Landsbygdsavdelningen:

 • Enheten för fältkontroll
 • Enheten för jordbruksstöd
 • Enheten för landsbygdsutveckling
 • Enheten för veterinär- och djurskydd

Miljö och samhällsbyggnadsavdelningen:

 • Kulturmiljöenheten
 • Miljöskyddsenheten
 • Samhällsbyggnadsenheten
 • Enheten för förorenade områden och miljödata 

Naturavdelningen:

 • Fiskeenheten
 • Landenheten
 • Enheten för naturskydd och tillsyn
 • Enheten för skötsel
 • Vattenenheten

Utvecklingsavdelningen består inte av enheter.
Arbetar med hållbar utveckling inom jämställdhet, integration, miljöledning och energiomställning.