Jobba hos oss

En attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande medarbetare.

Är du intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle? Då kan länsstyrelsen vara en arbetsplats för dig! Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart samhälle tillsammans med kollegor och samarbetsparter nära människorna i länet. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Förutom att förverkliga de beslut som fattas av riksdag och regering har länsstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen som rör uppdragen och informera regeringen om länens behov.

Länsstyrelsen är en arbetsplats med välutbildade medarbetare inom områden som natur, miljö, samhällsbyggnad och landsbygd. Hos oss arbetar bland annat natur- och miljövetare, agronomer, jurister, och arkeologer. Vi arbetar tillsammans för vår vision Länsstyrelsen i Jönköpings län – ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Länsstyrelsen har en unik bredd i uppdragen vilket skapar en unik arbetsplats med goda möjligheter att utvecklas.

Länsstyrelsen är en rökfri arbetsplats. Det innebär att rökning och e-cigarettrökning inte är tillåten under arbetstid. Vi värnar om medarbetarnas hälsa genom att skydda dem från skadlig tobaksrök. Vi erbjuder rökavvänjning/nikotinersättning för medarbetare som vill sluta röka.

Hitta ditt nya jobb hos oss!

Våra lediga tjänster hittar du här på vår webbplats. Våra tjänster söker du via länken till Offentliga Jobb som finns i varje annons.

Förmåner

Som medarbetare på Länsstyrelsen har du inte bara en spännande arbetsplats utan får också en mängd bra förmåner:

Vi har goda anställningsförmåner

 • Individuella löner
 • Flexibla arbetstider
 • Upp till sju veckors semester
 • Semestertillägg
 • Pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 61 års ålder
 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling

Vi månar om medarbetarnas hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Företagshälsovård för alla
 • Olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin 

Bra villkor när du blir förälder

 • Föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning
 • Rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete

 Lediga jobb på alla länsstyrelser