Diarium

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Länsstyrelsernas diarier

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.

Har du frågor kring äldre ärenden eller vill du ta del av ett dokument?

Kontakta Anita Henningsson registrator, telefon 010-223 64 53, e-post anita.henningsson@lansstyrelsen.se.

Avgift vid kopior av allmän handling

Att ta del av allmän handling på plats för att exempelvis fotografera eller skriva av dem är alltid kostnadsfritt. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du få en kopia av handlingen mot en avgift. Avgiften beror på hur omfattande handlingen är samt hur den skickas.

Skickas handlingen per post så är sida 1-9 kostnadsfria. Sida 10 kostar 50 kronor och varje sida därefter kostar 2 kronor styck. Porto tillkommer.

Om Länsstyrelsen gör bedömningen att handlingen kan skickas via e-post beror kostnaden på hur den är förvarad hos oss. Finns handlingen du begärt förvarad elektroniskt så tas en kostnad ut om tiden för hantering av utlämnandet överstiger 10 minuter. Behöver handlingen scannas in för att skickas via e-post så tas en kostnad ut motsvarande den för papperskopior.

Notera dock att Länsstyrelsen inte har någon skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt.

Läs våra riktlinjer för avgift i sin helhet här