Diarium

Länsstyrelserna publicerar sina ärenderegister på Internet. 18 av de 21 länen har ett gemensamt system och 3 har egna system för publicering. Alla kan nås via Diarium Utsidan.

Via Länsstyrelsernas diarier får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011.

Vi följer personuppgiftslagens krav vid behandling av personuppgifter i diariet. I vårt diarium finns det även ärenden som inte publiceras här. Har du problem att hitta ditt ärende - kontakta oss gärna.

Ta del av allmän handling

Vill du ta del av allmän handling så är du välkommen att kontakta oss. Innan utlämnande sker görs alltid en sekretessgranskning för att se om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter.  Om Länsstyrelsen gör bedömningen att handlingen du begärt ut inte är allmän eller om den omfattas av sekretess och därför inte kan lämnas ut delvis eller i sin helhet så har du alltid rätt att begära ett skriftligt beslut om detta som sedan kan överklagas.

Läs mer här om offentlighetsprincipen.

Avgift vid kopior av allmän handling

Att ta del av allmän handling på plats för att exempelvis fotografera eller skriva av dem är alltid kostnadsfritt. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du få en kopia av handlingen mot en avgift. Avgiften beror på hur omfattande handlingen är samt hur den skickas.

Skickas handlingen per post så är sida 1-9 kostnadsfria. Sida 10 kostar 50 kronor och varje sida därefter kostar 2 kronor styck. Porto tillkommer.

Om Länsstyrelsen gör bedömningen att handlingen kan skickas via e-post beror kostnaden på hur den är förvarad hos oss. Finns handlingen du begärt förvarad elektroniskt så tas en kostnad ut om tiden för hantering av utlämnandet överstiger 10 minuter. Behöver handlingen scannas in för att skickas via e-post så tas en kostnad ut motsvarande den för papperskopior.

Notera dock att Länsstyrelsen inte har någon skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt.

Läs våra riktlinjer för avgift i sin helhet här.

Söka i webbdiariet

Så här söker du i länsstyrelsernas webbdiarier:

Välj först vilket läns diarium du vill söka i. Du kan sedan välja att antingen söka på diarienummer eller på rubrik.

Söka på diarienummer
Våra diarienummer består vanligtvis av tre grupper av siffror till exempel 403-123456-2012. I fältet diarienummer skriver du bara in de två sista grupperna, det vill säga 123456-2012 i detta exempel.

Söka på rubrik
I fältet rubrik kan du söka på vad ärendet handlar om, som till exempel medborgarskap eller avfall. Du behöver bara fylla i ett fält för att söka. Har du diarienummer fyller du i det, annars fyller du i rubrik.

Observera att du inte ska fylla i fälten "org enhet" eller "kommun" om du fyller i fälten diarienummer eller rubrik. Kontrollera att det är rätt årtal i fältet för Ärendet Inkommet/Upprättat.

Om du  vet ungefär när ärendet kom in kan du fylla i det för att få mindre antal träffar att söka bland när du söker på rubrik. När du fått fram ditt resultat kan du klicka på diarienumret så får du upp vilka handlingar vi har fått in i ärendet.  

Om du inte hittar det ärende du söker kontakta oss gärna.