Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen i Jönköpings län vision:

Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra bidrar Länsstyrelsen till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer.

Våra övergripande mål är att Länsstyrelsen ska:

  • ha goda relationer med uppdragsgivare, samverkansparter och medborgare.
  • garantera rättssäker myndighetsutövning och ett respektfullt bemötande.
  • ha en ekonomi i balans.
  • ha ett öppet arbetsklimat med engagerad och kompetent personal.
  • vara pådrivande i arbetet för hållbar utveckling.

Vad vill du göra?

  
  
Description
  
  
  
  
Veta mer om vår landshövdinghttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/LH_Helena-150.jpg
LandshövdingIn page navigation
Se våra lediga jobbhttp://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/om-lansstyrelsen/kategoripuffar/jobba_hos_oss.jpg
Här listar vi de anställningar som är lediga hos oss.
Lediga jobbIn page navigation
Lära dig mer om Jönköpinghttp://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/om-lansstyrelsen/kategoripuffar/om_lanet.jpg
Framtiden är ljus för Jönköpings län där den starka samverkansandan är bidrar till den framtida utvecklingen.
Om länetIn page navigation
Söka i diariethttp://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/om-lansstyrelsen/kategoripuffar/diariet.jpg
Länsstyrelserna publicerar sina ärenderegister på Internet.
DiariumIn page navigation