Spara skogen – och få pengar

Äger du skog med en andel nyckelbiotoper? Då kan det vara värt att spara den. En bra affär både för naturen och plånboken.
Skog

​Just nu skickar Länsstyrelsen, tillsammans med Skogsstyrelsen, ut ett brev med information till skogsägare med skog som kan vara värd att skydda. Brevet skickas till alla skogsägare i Jönköpings län som har mer än fem procent av sin skog klassad som nyckelbiotop, eftersom Länsstyrelsen hoppas att de kan vara intresserade av möjligheterna med ”Nya Komet”.

Nya Komet är ett förtydligande av varje enskild markägares möjlighet att ta initiativ till att skydda och få ekonomisk ersättning för naturområden med höga naturvärden. Nya Komet är ett nationellt arbetssätt där Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen samarbetar.

Både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen prioriterar att arbeta med skydd av befintliga nyckelbiotoper och det finns pengar avsatta. Ett områdesskydd kan bildas genom olika former av avtal och ger dig skogsägaren rätt till ekonomisk ersättning.

Ett område måste till största del ha höga naturvärden, såsom nyckelbiotoper, objekt med naturvärde eller annan slags värdekärna, för att kunna skyddas. Det innebär att en skogsägare kan göra en intresseanmälan för att skydda och få ersättning även för områden som inte är nyckelbiotoper men som trots det kan ha en biologisk värdekärna. Området bör vara minst en hektar och kan vara hur stort som helst.

Om du som skogsägare är intresserad av att avsätta ett område med höga biologiska värden, nyckelbiotop eller inte, är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen för mer information.