Älgjaktens slutdatum fastställt i dom

Beslutet med älgjakttider för älgjaktområden i Jönköpings län för jaktåret 2017/2018 överklagades till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom i ärendet.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Det innebär Länsstyrelsens beslut om jakttider för älgjakt jaktåret 2017/2018 står fast. Domen fastställer jakttiden. Länsstyrelsen meddelar om domen ändras vid eventuell överprövning och dom i högre instans.

Älgjakten avslutas den 31 januari 2018 för både licensområden och älgskötselområden inom älgförvaltningsområde som administreras av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Här kan du läsa jakttidsbeslutet