Skyddsjakt på lodjur

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i nordvästra delen av länet.

Det är främst del av Mullsjö kommun som berörs, men även en liten del av Habo, Jönköpings, Falköpings och Ulricehamns kommuner. Orsaken till beslutet är att det varit upprepade angrepp på får orsakade av lodjur i området och Länsstyrelsen ser skyddsjakt som den lämpligaste lösningen i detta fall. Beslutet gäller från och med den 27 oktober till den 20 november.

Sedan den 15 februari 2017 har fyra lodjursangrepp inträffat i Mullsjö kommun, där det senaste angreppet upptäcktes den 26 oktober och besiktigades idag på förmiddagen. I Västra Götalands län har ytterligare tre angrepp inträffat mellan den 26 maj och den 17 augusti. Angreppen har inträffat inom ett begränsat område och alla angrepp har besiktigats av Länsstyrelsen och konstaterats vara orsakade av lodjur. Sammanlagt har 22 får dödats eller tvingats avlivas på grund av angreppen.

Vid prövning av skyddsjakt gör Länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt fall utifrån eventuella skadors och olägenheters omfattning och under hur lång tidsperiod dessa har skett. Länsstyrelsen i Jönköpings och Västra Götalands län gör bedömningen att angreppen som inträffat i området under en förhållandevis kort tid, utförts av en individ som är mer benägen att angripa tamdjur än vad som normalt kan förväntas. Länsstyrelserna anser att angreppen sannolikt kommer att fortsätta och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för fortsatt upprepade angrepp i området.

Skyddsjakten leds av en jaktledare som utsetts av Länsstyrelsen. Endast jägare som jaktledaren har pekat ut kan delta i skyddsjakten.

Ladda ner karta över jaktområde

Läs Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt