Kvicksilver i fisk - tipsa oss om sjöar!

Vi vill gärna ha in tips på sjöar med stort fritidsfiske! Vi behöver även hjälp med att samla in fisk för analys.

​Hur hög är halten kvicksilver i sjöarna nära dig? Länsstyrelsen och kommunerna arbetar för att öka kunskapen om kvicksilver i fisk i länets sjöar. Under några år framöver planerar vi att mäta kvicksilver i fisk från ett antal sjöar där fritidsfisket är stort.

Rapportera sjöar och samla in fisk åt oss

Hör av dig till oss med förslag på sjöar med stort fritidsfiske och om du har möjlighet att hjälpa oss att samla in fisk. Kontakta Carin Lundqvist på telefon 010-223 64 09 eller via e-post carin.lundqvist@lansstyrelsen.se

Äta fisk? Följ Livsmedelsverkets rekommendationer

Kvicksilver finns naturligt i miljön, men mängderna i mark och vatten har ökat på grund av utsläpp till miljön och luftnedfall. Utsläppen av kvicksilver i Sverige har minskat på senare tid, men nedfall från långväga lufttransporter pågår fortfarande.

Fisk i våra sjöar kan därför fortfarande innehålla ohälsosamma mängder kvicksilver. Detta kvicksilver får vi sen i oss när vi äter fisken.

Ett för högt kvicksilverintag kan skada hjärnan, särskilt hos barn och foster. Kvicksilver kan nämligen föras över till barn genom mammans moderkaka och bröstmjölk. Fisk är nyttig mat, men om mängden kvicksilver i fisken är hög bör den inte ätas för ofta. Det är därför viktigt att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för fisk.

Abborre, gädda, gös och lake kan innehålla höga halter kvicksilver. Halten kvicksilver i fisk varierar beroende på fiskart och fiskens ålder, men halten kvicksilver varierar också mycket beroende på var fisken är fångad.