Enkätundersökning för grundläggande betaltjänster 2017

Länsstyrelsen sammanställer varje år en rapport om läget och utvecklingen för grundläggande betaltjänster i länet. Den här rapporten skickas sedan in till Finansdepardementet. Nu behöver vi din hjälp för att få en bättre bild av hur allmänheten använder betaltjänster.

Vad är grundläggande betaltjänster?

Med begreppet grundläggande betaltjänster syftar vi på de olika sätt privatpersoner och organisationer kan betala och hantera kontanter, till exempel i affärer, banker och via ombud och även serviceboxar.  Vi syftar även på de olika sätt som privatpersoner och organisationer kan betala med andra sätt än kontanter, till exempel via avi eller olika elektroniska lösningar, till exempel Swish.

Svara på enkäten!

Nu behöver vi din hjälp för att skapa oss en bättre bild kring hur svenskar använder sig av olika betaltjänster. Nedan finner du en länk till en undersökning där resultatet blir en del av den rapport som Länsstyrelsen sammanställer varje år. Svara gärna på frågorna enligt de alternativ som finns. Vill du förtydliga eller motivera ditt svar så finns det möjlighet till det i slutet av varje frågesektion.

Svara på de sektioner som berör dig mest. (Du får gärna svara på alla om du vill.)
De olika sektionerna markeras av en bokstav innan själva frågan. Bokstäverna är:
A = Allmänna frågor
L = Landsbygd
O = Föreningar
F = Funktionsnedsatta
P = Pensionärer

Svaren på de frågor som följer är en del av den grundinformationen som länsstyrelsen bygger rapporten på.

Tack för ditt deltagande!

Svara på enkäten!