Projektstöd

Bild på grönska

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Stöd till utveckling av landsbygden

Om du vill starta och driva ett projekt som utvecklar landsbygden finns det stödmöjligheter inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Här kan du läsa mer om stödmöjligheter på landsbygden.

Stöd till regional tillväxt

På Länsstyrelsen finns möjlighet att söka projektstöd inom regional tillväxt som gynnar hela länets regionala utveckling. Läs mer om regionala utvecklingsprojekt i vänstermenyn.

Stöd till naturvård

Det finns flera stöd till naturvårdsåtgärder. Läs mer om bidrag till lokala och kommunala naturvårdssatsningar i vänstermenyn.

 

 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Stöd inom Lokalt ledd utveckling

I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna. Läs mer om lokalt ledd utveckling