Näringslivsutveckling

Länsstyrelsen stimulerar regionens näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.


Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Genom olika bidrag och stöd medverkar länsstyrelsen till att skapa bra företagsklimat, en god infrastruktur i form av vägar, kommunikationer, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.


Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Vi arbetar med frågor som rör

  • Stöd till kommersiell service inom landsbygdsprogrammet
  • Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet
  • Projektstöd inom landsbygdsprogrammet
  • Bredband
  • Regionala utvecklingsprojekt
  • Konkurrens
  • Betaltjänster
  • Bygdemedel

Vårt arbete med näringsliv och regional utveckling syftar till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.