Företagsstöd

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen.

Om du vill starta eller utveckla en näringsverksamhet på landsbygden finns det stödmöjligheter inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Här kan du läsa mer om stödmöjligheter på landsbygden.

På grund av verksamhetsövergång till Region Jönköpings län har hanteringen av insatser för regional tillväxt ändrats. Det gäller stöd till företagsutveckling, externa konsultinsatser och till kommersiell service. Information om ansökningar för regionala tillväxtmedel finns hos Region Jönköpings län.