Personlig fiskelicens

Yrkesfiske bedrivs endast i begränsad omfattning i länet och är främst knuten till Vättern där 4 av länets 7 yrkesfiskare är verksamma. Utöver det rena yrkesfisket är kräftfiske en viktig binäring för många fiskevattenägare. Jönköpings län är Sveriges största kräftproducent. Även vattenbruk är av relativt liten omfattning med totalt 10 verksamma företag i länet.

När en ansökan prövas första gången utgår man ifrån vilket sorts fiske som ska bedrivas samt tillgången på fisk. Fisket ska bedrivas i näringsverksamhet. Ansökan skickas till Havs- och vattenmyndigheten som skickar den till länsstyrelsen för yttrande.

Mer information finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Sveriges insjöfiskares centralorganisation

En stor del av insjöfiskarna i Sverige är organiserade i Sveriges insjöfiskares centralorganisation. De kan nås på telefon: 0705-59 40 28, ordförande Mats Ingemarsson.

 

Sidan är uppdaterad 2017-07-31