Vem gör vad?

Avdelningschef

Emma Willaredt

Avdelningschef för miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Telefon: 010-22 36 300

emma.willaredt@lansstyrelsen.se

 

Enhetschef

Gustav Enander

Enhetschef för Miljöskyddsenheten

Telefon: 010-22 36 305

gustav.enander@lansstyrelsen.se

 

Administration

Malin Nilsson

Administration, handläggning av transport av avfall.

Telefon: 010-22 36 363

malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se

Miljöfarlig verksamhet

Li Blomqvist

Tillsyn av kommunala avfallsanläggningar, förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

Telefon: 010-22 36 322

li.blomqvist@lansstyrelsen.se

 

Helena Bäckman

Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, färgtillverkare, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Handel med utsläppsrätter och kemikalietillstånd.

Telefon: 010-22 36 303

helena.backman@lansstyrelsen.se

 

Katarina Carthew

Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

katarina.carthew@lansstyrelsen.se

 

Elin Einarsson Lindvall (föräldrarledig)

 

Magnus Karlsson

Tillsyn och samråd för grustäkt och bergtäkt. Samråd enl 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Seveso.

Telefon: 010-22 36 448

magnus.f.karlsson@lansstyrelsen.se

 

Oskar Karlsson 

Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkt, bergtäkt, torvtäkt och täkter för industrimineral. Seveso för bergtäkter.

Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader i Tranås, Aneby, Jönköping, Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.

Telefon: 010-22 36 304

oskar.f.karlsson@lansstyrelsen.se

 

Nils Lagerkvist

 

Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkter, torvtäkter. Prövning av bearbetningskoncession energitorv.

Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd 12:6 MB gäller Habo, Mullsjö, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommun.

Telefon: 010-22 36 312

nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se

 

Karl-Oskar Lund

Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk och sågverk.

Telefon: 010-22 36 491

karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se

 

Marie-Louise Lüsch

Tillsyn av avfallsanläggningar inom Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryds och Vetlanda kommuner. Galvanisk ytbehandling, pappers och massaindustrier samt biogasanläggningar.

Telefon: 010-22 36 315

marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se

 

Peter Nacke

Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

Telefon: 010-22 36 512

peter.nacke@lansstyrelsen.se

 

Annette Rosén

Tillsyn och samråd för vindkraft, bergtäkter, krematorier, gummiindustrier och pressgjuterier. Hanterar avfallsplaner.

Telefon: 010-22 36 509

annette.rosen@lansstyrelsen.se

 

Frida Simonson

Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

Telefon: 010-22 36 513

frida.simonson@lansstyrelsen.se

 

Per-Olof Svensson

Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner, anläggningar för mellanlagring och bortskaffande av farligt avfall samt avfallssortering, inklusive skrothantering i annan än kommunal regi. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä och färgborttagningsanläggningar.

Därutöver VOC frågor och vattenförvaltningssamverkan.

Telefon: 010-22 36 324

p-o.svensson@lansstyrelsen.se

 

Mattias Törnell

Projektledare för incitament för energieffektivisering.

Telefon: 010-22 36 522

mattias.tornell@lansstyrelsen.se