Aktuella miljöprövningsärenden

Länsstyrelsen prövar olika typer av tillståndsansökningar inom ramen för miljöbalken. Här listas några pågående ärenden och gör det möjligt att ta del av ansökningshandlingarna elektroniskt.

Länsstyrelsernas prövning av miljöfarliga verksamheter koncentrerades den 1 juni till tolv av landets 21 länsstyrelser. Det innebär att Länsstyrelsen i Östergötlands län får ansvar för prövningen i Jönköpings län. Förändringen gäller miljöfarliga verksamheter, som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Vindkraftverk, bergtäkter och en rad industribranscher är några exempel på verksamheter som omfattas. Viss prövning finns kvar på Länsstyrelsen i Jönköping, detta är bearbetningskoncessioner för energitorvtäkter. I prövning av bearbetningskoncession för gruvor yttrar sig Länsstyrelsen till Bergsstaten angående miljöfrågor.

De ärenden som finns att tillgå via webbsidan är sådana där många intressenter och närboende är berörda. Alla handlingar för dessa ärenden samt övriga pågående tillståndsärenden finns också att tillgå i pappersform på den Länsstyrelse som prövar ärendet samt hos respektive kommun. Har ni frågor finns kontaktuppgifter under respektive ärende. 

Observera att listan inte innehåller alla aktuella prövningsärenden i Jönköpings län. För vissa ärenden kan det dessutom ha kommit in kompletteringar till prövningsmyndigheten (Länsstyrelsen i Östergötland) som inte finns med på listan.

 

Välj vilket ärende du vill ta del av nedan eller i menyn till vänster.

Aktuella miljöprövningsärenden