Bilskrotning

Miljöbalken - prövning och tillsyn

Bilskrotning omfattas av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Skrotning enligt denna punkt (bilar med en totalvikt på högst  3,5 ton) ska anmälas till kommunens miljönämnd.

För att se vilken ytterligare lagstiftning som bilskrotning omfattas klicka på Naturvårdsverket under vidare läsning.

För skrotning av andra fordon krävs tillstånd enligt miljöbalken av miljödomstolen eller av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. För vårt län är det miljöprövningsdelegationen i Östergötland som handlägger ansökningar om tillstånd.

Observera att anmälan respektive ansökan om tillstånd inte är detsamma som ansökan om auktorisation.

Producentansvar för bilar

Bilar omfattas av producentansvar, vilket innebär att du som bilägare ska kunna lämna din uttjänts bil kostnadsfritt för skrotning till producenternas mottagningssystem. Producenten ska även se till att fastslagna återanvändnings- och återvinningsmål nås. Producentansvaret ska säkerställa att uttjänta bilar tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Transport av skrotbilar

Det krävs transporttillstånd avfallsförordningen för att få hämta skrotbilar. Det beror på att skrotbilar som inte är dränerade på vätskor och andra farliga komponenter, räknas som farligt avfall. Skrotbilar, som är tömda på vätskor och andra farliga komponenter omfattas av bestämmelserna om tillstånd till transport av icke-farligt avfall.

Auktorisation

Den som bedriver yrkesmässig bilskrotningsverksamhet måste vara auktoriserad. Auktorisation utfärdas av länsstyrelsen i det län där bilskrotningsverksamheten huvudsakligen ska ske. Här kan du läsa mer om auktorisation av bilskrotare.