Åtgärdsområden

Kalkningsverksamheten är indelad i olika åtgärdsområden. Nedan finns länkar till varje åtgärdsområdes beskrivning. Beskrivningarna uppdateras vart tredje år efter att verksamheten har utvärderats.  2015 har Lagan och Helge å utvärderats och uppdaterats. Under 2016 har Nissan, Vätterns tillflöden, Huskvarnaån och Tidan utvärderats och uppdaterats.
Under 2017 kommer Emån och Mörrumsån att utvärderas.

Klicka på kartan nedan så öppnas den i ett större format [PDF 561 kB].  Av kartan framgår åtgärdesområdenas läge i länet.

Karta med numrerade åtgärdsområden 

© Lantmäteriet och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institutet.

Kalkningsverksamheten i länet är indelade i åtgärdsområden. Varje område har en beskrivning som bland annat innehåller karta, beskrivning av området, pågående effektuppföljning, resultat från effektuppföljningen, spridda och planerade kalkmängder och mycket mer. Nedan finns länkar till varje enskild åtgärdsområdesbeskrivning. Längst ner finns även en länk till alla länets åtgärdsområdesbeskrivningar i en fil.

 

Nissan Lagan forts.
001 Nissan övre  [830 kB] 081 Lången [218 kB]
002 Nissan nedre [989 kB] 084 Svanarydssjön [217 kB]
004 Västerån [674 kB]085 Skärsjön [205 kB]
005 Storasjön [751 kB] 086 Kassasjön [185 kB]
006 Tyngeln [475 kB] 087 Prostsjön [180 kB]
007 Yxabäcken [538 kB] 089 Kravlemålasjön [180 kB]
008 Betarpsbäcken [503 kB] 095 Hästgångsån [265 kB]
009 Hestrasjön [388 kB] 096 Malmbäcksån [303 kB]
010 Bolån [560 kB] 098 Långserumssjön [266 kB]
012 Flinterydsbäck. [537 kB] 102 Vedabäcken [214 kB]
013 Bäckåsabäcken [581 kB] 103 Ljungsjön [191 kB]
014 Hensjön [495 kB] 104 Torrmyrasjön [191 kB]
015 Österån [815 kB] 105 Bodaån [306 kB]
017 Nissans källfl. [624 kB] 106 Kinnebrobäcken [204 kB]
018 Älgån [558 kB] 107 Almesåkrasjön [286 kB]
019 Gunnahemssjön [573 kB] 110 Kalvsjön [184 kB]
021 Mulserydssjön [603 kB] 117 Norrsjön [210 kB]
022 Svanån [722 kB] 119 Vämmesån [275 kB]
024 Radan [842 kB] 127 Furusjön [251 kB]
026 S Mossebosjön [479 kB] 128 Allsarpasjön [236 kB]
029 Valån [686 kB] 131 Svinasjön [211 kB]
030 Västerån [662 kB] 132 Stora Värmen [247 kB]
032 Källerydsån [677 kB] 138 Målenån [268 kB]
033 Flankabäcken [520 kB] 139 Ljungsjön [197 kB]
035 Sörsjön [386 kB] 140 Ällsjöbäcken [189 kB]
036 Moa Sågbäck [477 kB] 142 Kvarnsjön [207 kB]
039 Älghultasjöarna [437 kB] 143 Byggesjön [203 kB]
040 Hären [917 kB] 144 Rammsjöbäcken [245 kB]
041 Hallasjön [361 kB] Helgeå
042 Bråarpasjön [463 kB] 145 Helgasjön [199 kB]
043 Lillån [463 kB] Mörrumsån
044 Stålebobäcken [461 kB] 149 Åskogssjön [370 kB]
045 Spånsjön [363 kB] 150 Mosjön [343 kB]
046 Hallasjön [461 kB] 153 Teresjön [450 kB]
Vätterns tillflöden 155 Lillesjön [402 kB]
047 Hökesån [374 kB] Emån
048 Svedån [591 kB] 162 Paddingetorpasjön [369 kB]
049 Skämningsfors [467 kB] 164 Årsetsjön [181 kB]
050 Nykyrkebäcken [415 kB] 165 Smedstorpasjön [352 kB]
051 Hornån [905 kB] 166 Skärsjön [327 kB]
052 Gagnån [585 kB] 169 Gårdvedaån övre [749 kB]
053 Vederydssjön [532 kB] 178 Värnen [753 kB]
054 Rödån [475 kB] 180 Brusaån [710 kB]
055 Knipån [611 kB] 184 Nässjasjön [634 kB]
Lagan 188 Ögeln [470 kB]
058 Flaten med Storåns närområde [600 kB] 199 Fifflekullsgölen [330 kB]
059 Västerån [439 kB]

200 Laduslättasjön [215 kB]

060 Österån [403 kB] 206 Gnyltån [535 kB]
062 Hästhultasjön [256 kB] 209 Ramsen [411 kB]
063 Lagårdssjön [226 kB] Huskvarnaån
065 Herrestadssjön [243 kB] 227 Fredriksdalasjön [415 kB]
066 Källundasjön [247 kB] Tidan
067 Norra Fyllen [305 kB] 255 Sjöbackasjön [326 kB]
068 Annebergssjön [250 kB] 256 Andsjön [338 kB]
070 Lillån [401 kB]  
073 Mjösjöbäcken [247 kB]
077 Stödstorpaån [363 kB]
080 Skogshyltasjön [198 kB]  

 

Sidan är uppdaterad 2017-03-20