Så mår miljön

Holmeshultasjön Foto: Ingela Tärnåsen, Länsstyrelsen Jönköping

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

En del av vårt arbete med att följa miljöns tillstånd är att samordna miljöövervakningen i länet. Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar miljötillståndet och som också ger oss möjlighet att bedöma framtida hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete.

Miljöövervakning i Jönköpings län

Jönköpings län har många fina miljöer och fantastisk natur. Läs mer om miljöövervakningen i Jönköpings län. I vänstermenyn kan du även klicka på respektive område och läsa mer.

Koppling till länets miljömålsuppföljning

En stor del av miljömålsuppföljningen baseras på data från miljöövervakningen.  Den regionala miljömålsuppföljningen visar hur väl Jönköpings län klarar de nationella miljömålen. Läs mer om miljömålen.

 

Koppling till folkhälsa

Var fjärde år genomförs nationella miljöhälsoenkäter i Sverige. Resultaten från enkäterna sammanställs i en nationell miljöhälsorapport. Under miljöhälsoenkäter hittar du resultaten från de enkäter som gjorts.

 

Rapporter och broschyrer

Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020 Meddelande nummer 2014:23

Hur ser det ut i länet? Broschyr om miljöövervakningen i Jönköpings län 

Miljöövervakningsdagarna 2017 dokumentation