Solceller

Kort sagt kan man säga att solcellen omvandlar solljuset till elektricitet när det når solpanelen. Elektriciteten skapas tyst, utan utsläpp och under dygnets alla ljusa timmar. Solen behöver inte skina på solpanelen utan det räcker att det är ljust ute för att el ska kunna genereras.

Kostnad

Solcellssystem har blivit allt billigare. Sedan 2010 har priset för ett solcellssystem minskat med 75 procent. I dagsläget ligger medelpriset för ett villasystem i Sverige på 15 kr/W. Priset på ett system beror alltså på hur mycket solkraft man installerar. I regel blir priset per kW billigare desto större anläggning som installeras. Ett riktvärde är att 1 kW solel kräver 7 m2 takyta.

Det finns också flertalet stöd och ersättningar att erhålla för att minska investeringskostnaderna och öka driftintäkterna. Klicka här för mer information om olika sorters stöd.

Vad ingår i ett solcellssystem?

Ett solcellssystem kräver inte många komponenter, men det skiljer sig något beroende på om huset är anslutet till elnätet eller inte.

Nätanslutet

Utöver solpanelerna ingår även en växelriktare för att göra om likströmmen i solcellerna till växelström som vi har i våra vägguttag, kablage för att koppla samman systemets delar, infästningsanordning för montering och en elmätare där man kan se hur mycket el solcellerna producerar och hur mycket el som levereras ut på elnätet. Om det inte finns ett överspänningsskydd kan det vara en god idé att installera det. Det minskar risken för att panelerna skadas vid blixtnedslag.

Nätägaren är enligt lag skyldig att byta din mätare vid installation av ett solelssystem, men bara för solelsanläggningar mindre än 43,5 kW och bara för aktörer som är nettokonsumenter.

Icke-nätanslutet

Komponenterna till det icke-nätanslutna system är i stort sett samma som till det nätanslutna med tillägget att ett batteri kan behövas för att lagra elen till senare användning

Kan alla byggnader skaffa solceller?

Alla hus har olika förutsättningar för att skaffa solel. Solceller kan ge bra utdelning så länge panelerna inte är riktade åt norr.

Förutsättningarna på taket kan också avgöra hur många solceller som går att sätta upp. Skuggor från skorstenar och ventilationstrummor gör att solceller inte kan sättas upp var som helst.

Solpaneler är inte tunga, de väger ungefär 10-15 kg per m2. Om man är osäker på hur mycket sitt tak håller för kan det vara bra att ta upp frågan med installatören.

Tekniken och förutsättningarna

Det finns olika typer av solpaneler men alla fungerar ungefär på samma sätt. När ljuset träffar solcellen skapas en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Elektronerna i cellen drivs då i en speciell riktning och en likström uppstår.

En solcell genererar en låg spänning. För att denna ska öka seriekopplas cellerna till en modul som också kan kallas en panel. Dessa paneler seriekopplas sedan i strängar som då skapar ett solcellssystem med spänning på flera hundra volt.

Den huvudsakliga råvaran i solceller är halvledarmaterialet kisel, men det finns solceller som inte använder sig av kisel.

Solljuset skiner på Sverige med en effekt av ungefär 1000 W/m2. Solcellen gör el av ungefär 15 procent av solljuset, resten omvandlas till värme. Ett riktvärde brukar vara att solceller i Sverige årligen producerar 900 kWh per installerad kW.

Förutsättningarna för hur mycket el ett solelssystem kan producera beror på var i landet det placeras. Ändå är skillnaderna inte större än ungefär ±15%.

Begrepp

Vad är skillnaden på kW och kWh?

kW beskriver den momentana effekten och kWh energimängden i timmar. Man skulle kunna likna det vid hastighetsmätaren i en bil. kW beskriver hur fort du kör, men kWh hur långt du kommer.

k=1000

W=effektmåttet watt

h=timmar