Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Har ni en idé till en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle. 

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.  

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Beslut för 2017

Beslut kring de ansökningar som kom in i oktober och november 2017 planeras i början av 2018.

Tider för ansökan under 2018

Klimatklivet kan sökas under fyra ansökningsomgångar per år. Formuläret är öppet mellan klockan 9.00 första dagen och klockan 17 sista ansökningsdagen.

 • 15 januari - 15 februari
  Beslut planeras till maj.
 • 17 april - 17 maj
  Beslut planeras till september.
 • 27 augusti - 27 september
  Beslut planeras till december.

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Observera att stöd inte får ges till verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna.

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd


Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket.   

Ansökningar

Under 2015 har två ansökningsomgångar genomförts.

 • I omgång 1 kom det in drygt 400 ansökningar från hela landet, varav 17 stycken var från Jönköpings län.
 • I omgång två kom det in cirka 200 ansökningar i hela landet, varav 11 stycken från Jönköpings län.

Under 2016 har två ansökningsomgångar genomförts.

 • I omgång tre kom det in cirka 350 ansökningar i hela landet, varav 27 stycken från Jönköpings län.
 • I omgång fyra kom det in cirka 500 ansökningar i hela landat, varav 40 från Jönköpings län.

 Klimatklivet

Klimatklivet