Lönegaranti

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut lönegaranti till anställda i företag som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion. Detta sker efter beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören.

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig. Konkursen måste ha tagits upp vid tingsrätten i det berörda länet och vi måste få in ett skriftligt beslut från konkursförvaltaren innan vi betalar ut ett garantibelopp till dig. Det är konkursförvaltaren som fattar beslutet i lönegarantiärenden Maxbeloppet är fyra prisbasbelopp.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du ska vara anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp (2018 uppgår detta till 182 000 kronor).

​Behöver jag skicka in någon blankett till Länsstyrelsen?

Du behöver inte skicka in någon blankett för att få utbetalning av innestående lön och innestående semesterersättning. Det vill säga lön eller semesterersättning som du har tjänat in innan beslutet om konkurs/rekonstruktion fattades. Intjänad lön kan du få utbetald till och med en månad efter beslutet om rekonstruktion/konkurs. Därefter får du eventuell uppsägningslön.

Du ska skicka in en försäkransblankett till Länsstyrelsen om det finns ett beslut om uppsägningslön. Det är konkursförvaltaren/rekonstruktören som beslutar om uppsägningslön. Vi skickar dig då blanketten "Försäkran enligt lönegarantilagen" som du fyller i och skickar in till oss den 20:e varje månad, så länge lönegarantiperioden varar.

Tänk på följande när du skickar in din försäkransblankett:

  • Du har sex olika alternativ på blanketten. Fyll i det alternativ som gäller för dig.
  • Skriv under blanketten och ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på under dagtid.

När du skickar in din första blankett ska du även skicka med intyg om att du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Detta gäller inte dig som fyller/har fyllt 65 år under innevarande år.

Handläggning av lönegarantier är samordnad på sju platser i landet

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.