Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel.

Primärproduktion av foder och livsmedel

För att djuren, och i slutänden även människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan och omfattar bland annat produktion av kött, mjölk, spannmål, grovfoder samt framställning av foderblandningar. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Dessutom ingår jakt, fiske och insamling av bär och svamp samt lagring och transport av både foder och livsmedel  Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.

Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontrillen är att den mat du äter ska vara säker och att du inte ska bli sjuk av den. Kommunerna kontrollerar att den som producerar och säljer mat har tillräckliga goda kunskaper och lokaler för att klara detta. Länsstyrelsen granskar kommunernas livsmedelskontroll för att se att denna sköts på ett bra sätt. Kommunens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.

 

 Länsprojekt

Rapporter genomförda av de kommunala livsmedelsinspektörerna i Jönköpings län.

Aktuella rapporter

Allergener i oförpackade livsmedel

Hösten 2016

Tidigare rapporter

Provtagning av semlor i Jönköpings län

 

Kontroll av salladsbuffeer i Jönköpings län

 

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria

 

Redlighet i restauranger och pizzerior i Jönköpings län

 

  

Transport av varmhållen mat