Vattenbrist

Grundvattennivåerna är just nu mycket låga i Jönköpings län. Varken ederbörd eller snösmältningen gav ett större tillskott till grundvattnet under 2016. Detta har gjort att yt- och grundvattennivårerna är mycket låga i länet.

​Prognoserna visar dessutom på att vattnet kommer fortsätta att sjunka, vilket kan leda till problem för framförallt stora vattenkonsumenter, som exempelvis jordbruk. Det finns också risk för att grävda brunnar kommer att sina när vattnet sjunker undan.

Med anledning av det allvarliga läget har Länsstyrelsen i Jönköpings län därför tillsatt en händelsegrupp inom ramen för samverkansorganet F-samverkan. Gruppen består av representanter från bland andra Länsstyrelsen, kommunerna, Regionen och Försvarsmakten.

Länsstyrelsen ser tillsammans med kommunerna över möjligheten att införa rekommendationer för vattenanvändning inom länet.

Fakta/Så kan du spara vatten

  • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
  • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
  • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
  • Diska inte under rinnande vatten och kör bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla.
  • Tvätta bilen i automattvätt.
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
  • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården.

Fakta/F-samverkan

I Jönköpings län har vi organiserat samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer under namnet F-samverkan. F-samverkan består av representanter från Länsstyrelsen, kommunerna i länet, regionen, polisen, SOS Alarm, Försvarsmakten och adjungerade efter behov (Trafikverket, el- och telebolag med flera). 

Här kan du läsa mer om F-samverkan

Kommunen

Din egen kommun informerar via sin webbsida eller via sina sociala medier.

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[3]‬