Våld mot djur och våld i nära relationer

Det finns en tydlig koppling mellan människors och djurs utsatthet i våldsrelationer. Handlingen att skada djur har ofta en dubbel avsikt; att skada djuret men även att skada, kontrollera och straffa kvinnor och barn.

Djur råkar ofta illa ut i hem där människor blir utsatta för våld. Förövaren använder djuren som verktyg för att skada och kontrollera sina offer. Exempel finns på fall där förövaren har dödat husdjuret för att straffa sin familj, fått partners att stanna kvar i relationen för att skydda sitt husdjur samt fått barn att tiga om övergrepp av rädsla för att djuret ska bli skadat. Många gånger kan husdjuret vara den enda tryggheten som barnet har.  

Fler våldsoffer kan uppmärksammas

I våldsutsatta relationer är det viktigt att se att även djuren kan fara illa. Våldet mot ett djur kan dels vara fysiskt med slag och sparkar eller psykiskt genom att skrämma djuret och skapa en otrygg tillvaro för det. Det kan också handla om vanvård - att inte se till djurets grundläggande behov av omsorg.

Den som möter ett våldsutsatt djur kan vara en veterinär, djursjukvårdare, hunddagispersonal eller stallpersonal. Om man kopplar ihop våld mot djur och våld mot människor kan även annars oupptäckta våldsoffer bli synliga. Likaså är det viktigt att de som möter våldsutsatta personer, så som polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst och kvinnojourer, uppmärksammas på att det kan finnas djur som far illa i familjen.

 Vad kan jag göra?

När ett brott har begåtts mot människor och/eller djur så vänder du dig till Polisen i första hand. När du misstänker att djur far illa ska du vända dig till Länsstyrelsen. Anmälan görs till en djurskyddshandläggare och om du vill kan du vara anonym. När kvinnor och barn far illa tar du kontakt med socialtjänsten i din kommun. Du kan även vända dig till kvinnojourerna för råd och stöd.

Information till personal i social- och hemtjänst

Personal inom socialtjänst möter ibland djurhållare som har det svårt eller brister på olika sätt. Eftersom det råder sekretess kring klientens personliga förhållanden är det inte möjligt att anmäla misstanke om djurskyddsbrott. Därför behöver vi finna andra vägar.

Prata med och informera gärna era klienter om vad som är en acceptabel djurhållning och stötta dem i sin roll som djurägare. Länsstyrelsen har tagit fram en folder med information om god djurhållning, den hittar du i högerspalten för nedladdning, den går även att beställa från Länsstyrelsen.