Stödmöjligheter på landsbygden

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns det flera olika stöd och ersättningar du kan söka.
Sedlar i olika valörer

- Jag vill söka stöd till investeringar som kommer företaget till nytta eller stöd till investeringar i olika projekt.
Läs mer om stöd till investeringar

- Vi planerar att bygga bredband på landsbygden. 
Läs mer om stöd till bredband på landsbygden

- Jag är under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks- och trädgårdsföretag.
Läs mer om startstöd

- Jag vill utveckla landsbygden genom samarbeten.
Läs mer om stöd till samarbete och innovationer

- Jag vill söka stöd till investeringar som syftar till att förbättra miljön och minska klimatpåverkan, så kallade miljöinvesteringar. Till exempel:

  • Stöd för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet
  • Stöd för arbete med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag 
  • Stöd för engångsröjning av betesmark eller slåtteräng
  • Stöd till stängsel mot rovdjur

Läs mer om miljöinvesteringar

- Jag vill söka jordbrukarstöd och ersättningar för min jordbruksproduktion. 
Läs mer om jordbrukarstöd (Du kan söka stöd en gång om året. Ansökningsperioden är på våren.).

- Jag vill söka stöd för lokala utvecklingsprojekt inom Lokalt ledd utveckling.
Läs mer om stöd inom lokalt ledd utveckling

- Jag vill söka stöd för fiske, vattenbruk och beredning
Läs mer om stöd inom havs- och fiskeriprogrammet

- Jag vill söka utbetalning
Läs mer om utbetalning

Mer information

Läs mer om landsbygdsprogrammet 2014-2020

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Illustration Annefrid Sjöman

 

 

 

 

 

 I Havs- och fiskeriprogrammet
2014-2020 finns det stöd för fiske,
vattenbruk och beredning. 

Läs mer om havs- och
fiskeriprogrammet 2014-2020
på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd med inriktning mot skog

Stöd inom Lokalt ledd utveckling

I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna. Läs mer om lokalt ledd utveckling