Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Programmet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd.

Senaste nytt:

Uppdaterad handlingsplan

Den årliga uppdateringen av den regionala handlingsplanen är godkänd av Jordbruksverket. Smärre justeringar är gjorda till exempel har förändringar gjorts av ansökningsomgångar där de i några fall har utgått. I stället kommer de att hanteras löpande. Handlingsplanen gäller från och med den 14 februari 2018.

Länets regionala handlingsplan är godkänd

Tillsammans med ett partnerskap har Länsstyrelsen skrivit en regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är bland annat till för att kunna visa dig som söker stöd vilka ansökningar som prioriteras och varför.

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens arbete med handlingsplanen. 

Landsbygdsprogrammet är godkänt av EU

EU-kommissionen har godkänt det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020. Det innebär att Jordbruksverkets arbete med att ta fram förordningar och föreskrifter nu kan fortsätta, vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna handlägga ansökningar och ta beslut.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (godkänt av EU-kommissionen)

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (skickat till EU-kommissionen)

Tidsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020

Här kan du läsa mer om tidsplanen för arbetet med landsbygdsprogrammet.