Stöd inom lantbruk och landsbygd

Vill du utveckla din verksamhet på landsbygden eller inom vattenbruk? Här finns stöd och hjälp.

Det är möjligt att söka våra jordbrukarstöd, företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar via e-tjänst.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd och handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden och vattenbruket går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang. Detta för att göra det lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

 Postadress gällande jordbruksstöd

Skriftlig kommunikation

Ansökningar, ändringar, och kompletteringar med mera som gäller jordbrukarstöd så som gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag, ska skickas till adressen nedan.

Länsstyrelsen i Jönköpings Län
FE 7
Box 204
826 25 Söderhamn

OBS! Adressen ska alltså vara Söderhamn och inte Jönköping.

Övriga ärenden som till exempel tillstånd, dispenser, tillsyn och rådgivning ska fortfarande skickas till Länsstyrelsens adress i Jönköping.