Psykisk hälsa – Workshop för dig som arbetar med asylsökande och nyanlända 

Länsstyrelsen och Region Jönköping erbjuder dig som arbetar med asylsökande och nyanlända en serie workshops under tema hälsa. Vi hoppas kunna förse dig med de verktyg som behövs för att kunna stötta målgruppen på rätt sätt.

Workshop 1:  Psykisk hälsa

Dag:              19 oktober

Tid:               17:30 – 19:30

Plats:             Originalet på Qulturum (Ryhov)

Föreläsare:     Veronica Ottosson, folkhälsoplanerare och Birgitta Ekeberg, sjuksköterska

 

Max 60 platser

Anmälan senast 16 oktober