Vill du vara med och utveckla framtidens mat i Jönköpings län?

Med gemensamma krafter kan vi lyfta fram och ta tillvara de naturliga förutsättningar som finns i vårt län. Det är dags att skapa en gemensam regional livsmedelsstrategi – så vi som län kan bli bäst på det vi gör inom hela livsmedelskedjan och skapa matproduktion i världsklass.

En ny regional livsmedelsstrategi måste vi ta fram tillsammans. Därför bjuder vi in till dialogmöte för att ta fram en strategi som ska vara långsiktigt hållbar och ha en målbild för hur vi ska
utvecklas fram till 2030.

Är du producent, livsmedelsförädlare, grossist eller restaurang/butiksägare, upphandlare i offentlig verksamhet, politiker eller en matintresserad kund så är du varmt välkommen att dela din kunskap och din vision med oss. Vilka delar är viktiga för dig att de finns med i en livsmedels strategi? Hur kan vi tillsammans påverka utvecklingen? Vilka förberedelser behöver vi göra redan nu? Dina synpunkter och erfarenheter är viktiga.

När: 25 september klockan 18.30 – 21.30
Var: Gummifabriken, Magasinsgatan, 331 34 Värnamo

Förläsare

Till dialogmötet har vi bjudit in Ove Karlsson från SLU/KCF. SLU är Sveriges Lantbruksuniversitet. KCF, Kompetenscentrum företagsledning, knyter samman Sveriges Lantbruksuniversitet och näringslivet inom de gröna näringarna. Deras mål är att utveckla och skapa framgångsrika, lönsamma och hållbara företag. Ove Karlsson är agronom och har en bakgrund som företagsrådgivare, bankman och med erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt.

Anmälan

Anmäl dig senast 24 september via länken nedan.
Fika ingår, så meddela om du har någon allergi.

Välkommen med din anmälan!