Utbildning om att upptäcka våld i nära relation inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Välkommen att delta i en utbildning om att upptäcka våld i nära relation. Josefin Grände är föreläsare och ger dig fördjupad kunskap om hur yrkesverksamma inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och hemsjukvården kan upptäcka våldsutsatthet och arbeta med våldsutsatta personer.

​Utbildningen arrangeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun och genomförs vid två olika tillfällen. Innehållet är samma för båda dagarna.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är chefer på alla nivåer inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och hemsjukvården. Även biståndshandläggare/handläggare inom äldreomsorgen, biståndshandläggare/handläggare LSS/SoL och anhörigkonsulenter i Jönköpings län.

Tid

21 november 2017 kl. 09.00 – 16.00, med registrering och fika från 08.15

Plats

Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna.
Tänk gärna på miljön och åk kollektivt eller samåk. Lokalen ligger på gångavstånd från Huskvarna station. 

Syfte och innehåll

Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om hur yrkesverksamma inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och hemsjukvården kan upptäcka våldsutsatthet och arbeta med våldsutsatta personer.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • våld i nära relationer; konsekvenser, uttryck och mönster
  • våldets konsekvenser och uttryck särskilt kopplat till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • våldets olika arenor, i hemmet, på särskilda boenden och i övriga omsorgen
  • att se signaler och ställa frågor om våld
  • det lagstadgade ansvaret
  • att bygga ett effektivt arbete mot våld i nära relation

Förberedelse

För att du som deltagare ska få ut det mesta av dagen vill vi att du om möjligt förbereder dig genom att titta på Jönköpings kommuns film om att upptäcka våld i nära relation och genomgår NCK:s webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Föreläsare

Josefin Grände är leg psykoterapeut, handledare, föreläsare, författare och särskilt sakkunnig i våld i nära relationer och sexualbrott.

josefingrande.jpg

Kostnad

Kostnaden per utbildningsdag är 450 kr/person. I avgiften ingår fika och lunch.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 6 november.

Anmälan är bindande men du kan självklart överlåta din plats till någon annan om du inte kan komma. Meddela detta så snart du kan. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras hela kostnaden.

Vid flera deltagare från samma kommun ange helst samma kontaktperson och fakturauppgifter. Det finns möjlighet att anmäla flera deltagare i samma anmälan.

Eftersom vi har begränsat antal platser riktar utbildningen sig enbart till personer som är anställda inom kommunerna i Jönköpings län.