Miljöövervakningsdagarna 2017

50 års miljöövervakning har visat att mänsklig påverkan på Sveriges miljö är fortsatt stor, vissa miljöproblem har minskat medan andra kommit till.

För att naturen ska kunna leverera tjänster som rent vatten, skogsråvara och pollinering behövs fungerande ekosystem i hela landskapet. Genom kunskap om vår miljö och hur den påverkas av olika faktorer, får vi även verktyg att göra något åt problemen.

Boka redan nu in den 27-28 september för att delta i Miljöövervakningsdagarna 2017! Ett tillfälle för samtal kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete. Vi kommer att hålla till i Tranås, Badhotellet. 

Temat för årets konferens är "Vart är vi på väg? Nya lösningar 50 år senare" Har du några inspel som knyter an till temat, ta kontakt med projektledare Yvonne.Liliegren@lansstyrelsen.se. Du kanske har tips på någon bra föreläsare eller ämne?

Om er organisation är intresserade av att delta med informationsmaterial i under konferensen, ta kontakt med camilla.zilo@lansstyrelsen.se

Mer information och program kommer, så håll utkik!

VÄLKOMNA!

Affisch i A3-storlek.pdf