Vart är vi på väg? Nya lösningar 50 år senare.

Välkommen till miljöövervakningsdagarna 2017! 50 års miljöövervakning har visat att mänsklig påverkan på Sveriges miljö är fortsatt stor, vissa miljöproblem har minskat medan andra kommit till.

Temat för årets konferens är "Vart är vi på väg? Nya lösningar 50 år senare".

Dokumentation och filmer från dagarna

Miljöövervakningsdagarna filmades, all dokumentation hittar du via Naturvårdsverkets webbplats.

Program

Miljöövervakningsdagarna program - litet format.pdf

Program_Miljöövervakningsdagarna_2017.pdf

Målgrupp

Handläggare och chefer som arbetar med miljöövervakning eller berörs av ämnet på länsstyrelser, konsulter, andra myndigheter samt organisationer.

Dag och tid

Den 27 september kl.9.00 till den 28 september kl.15.30

Plats och resa hit

Badhotellet i Tranås. Tranås ligger längs södra stambanan och riksväg 32, mellan Mjölby och Eksjö. Det finns goda möjligheter att resa med tåg, för långväga resenärer åtminstone delar av vägen.

Kostnad

Avgiften för två dagars konferens är 2500 kr exkl moms och för en dag 1900 kr exkl moms. I priset ingår föreläsningar, exkursioner och måltider.

Betalning sker i samband med anmälan, senast 2017-08-30, till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Bankgiro 5206-5877

Märk betalningen med:

Namn och organisation
19100 spec 3746
Miljöövervakningsdagarna 2017

Logi

Rum är förbokade på Badhotellet och på Tranås Statt, båda bokas via Badhotellet. Antalet enkelrum är begränsat, så dela gärna rum.

  • Pris logi del i dubbelrum per person och natt: 729 kr exkl moms
  • Pris logi enkelrum per person och natt: 1 040 kr  exkl moms

Mejla konferens@badhotellet.com och märk med Miljöövervakningsdagar 2017. I mejlet ska framgå vilket hotell som föredras, enkel eller dubbelrum, antal nätter samt fakturareferens. Detta bör göras snarast men senast 2017-08-30 sedan tas vår förbokning bort.

Utställningsmöjligheter 

Det finns möjlighet att presentera sitt arbete i vår informationsutställning. Ange i samband med anmälan om du vill nyttja denna möjlighet. Antalet platser är begränsat och tidigt anmälda har företräde.

Sidoarrangemang

Den 26 september med start ca kl 14.00 anordnar Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en samverkansträff på badhotellet. En separat inbjudan kommer att skickas från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten till bland annat miljöövervakningssamordnare på länsstyrelserna. Anmälan görs i samband med anmälan till miljöövervakningsdagarna.

Kontaktpersoner

Yvonne Liliegren
telefon: 010-22 36 378
mobil: 0722-45 26 61
e-post: yvonne.liliegren@lansstyrelsen.se

Camilla Zilo
telefon: 010- 010-22 36 445
mobil: 0722-19 81 75
e-post: camilla.zilo@lansstyrelsen.se

Frågor som rör själva anmälningen, kontakta:
Ann-Sofie Weimarsson
telefon 010-22 36 366
e-post: ann-sofie.weimarsson@lansstyrelsen.se

 Sociala medier

​#miljöövervakningsdagar17