Fördjupningsutbildning i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK

Att genomföra en strukturerad riskbedömning är ofta en förutsättning för att förhindra nya våldshandlingar. Det är en viktig del i arbetet med att skydda personer som utsätts för våld. Denna fördjupningsutbildning fokuserar på att bedöma risk för hedersrelaterat våld och förtryck med stöd av riskbedömningsinstrumentet PATRIARK.

​Länsstyrelsen i Jönköpings län, Resursteam Heder och Jönköpings kommun bjuder in till en fördjupningsutbildning i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK. Utbildningen är en fortsättning på den utbildningsdag som genomfördes den 7 september 2017. Endast deltagare som närvarat vid den första utbildningsdagen har möjlighet att delta vid denna fördjupning. 

Utbildare är Anna-Karin Hasselborg som är kriminolog och beteendevetare. Anna-Karin har arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat våld sedan 2009 och har stor erfarenhet av att utbilda både socialtjänst och polis i PATRIARK och SARA:SV. 

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är personer inom socialtjänst, kvinno- och tjejjourer och rättsväsende. Observera att utbildningen är en fördjupning, dagen riktar sig enbart till personer som närvarat vid den första dagen. 

Innehåll

  • Kort genomgång av hedersrelaterat våld och PATRIARK
  • Fallövning i grupper med efterföljande diskussion
  • Att kunna skriva en riskformulering utifrån den gjorda riskbedömningen
  • Att kunna skriva en barnkonsekvensanalys utifrån den gjorda riskbedömningen
  • Svårigheter i ärenden med hedersrelaterat våld: trovärdighetsbedömning, barn som vill tillbaka, sekundärtraumatisering, långsiktigt arbete med familjer från andra kulturer och samverkan. 

Deltagare uppmanas inför utbildningen att läsa igenom manualen och själva instrumentet. Även att titta igenom tidigare presentation från Anna-Karin Hasselborg.

Tid och plats

Tid: 8 februari 09.00 – 16.00, med registrering och fika från kl. 08.15

Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna.
Tänk gärna på miljön och åk kollektivt eller samåk. Lokalen ligger nära på gångavstånd från Huskvarna station. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 22 januari 2018 via anmälningslänken nedan.

Kostnaden för utbildningsdagen är 600 kronor/deltagare. I kostnaden ingår fika och lunch. Anmälan är bindande. Anmälda deltagare som uteblir från konferensen, eller meddelar frånvaro efter sista anmälningsdatum, debiteras hela deltagaravgiften.

Då deltagare tidigare meddelat faktureringsuppgifter och eventuella behov av specialkost behöver detta inte anges vid anmälan. Eventuella förändringar meddelas till madeleine.soderberg@lansstyrelsen.se