En aktuell översiktsplan, 29 september

På plankonferensen denna höst fokuserar vi på översiktsplanering och på de strukturella förändringar som ibland kan vara svårfångade men som vi behöver arbeta mer med i den fysiska planeringen. Vi spånar också kring hur vi tacklar dessa frågor på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi vänder oss till kommunernas planerare och till er som arbetar med frågor kopplade till översiktsplanering, som klimatfrågor, hållbar utveckling, trafikplanering, exploateringsfrågor, grönstruktur, bostadsfrågor samt politiker med ansvar inom dessa frågor.

Strukturella förändringar

Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

Program

08.30 – 09.00  Kaffe/Te och smörgås

09.00 – 09.05  Välkommen

09.05 – 09.15  Strukturella förändringar och fysisk planering. Leila Aalto, Länsstyrelsen

09.15 – 09.45  Ekonomisk utveckling och fysisk planering. Lars Pettersson, Jönköping University

Bensträckare

10.00 – 10.30  Boendesegregation och arbetsmarknadsintegration, Sofia Wixe, Jönköping University

10.30 – 11.00  Länsstyrelsens spaning, strukturella förändringar i länet sedan 1987 och tendenser idag.

11.00 – 12.00  Grupparbete kommunvis. Vilka förändringar i vår kommun är strukturpåverkande?

Lunch

13.00 – 13.20  Regionala strukturbilder. Sofia Wixe, Region Jönköpings län

13.20 – 13.30  Aktuellt om höghastighetsjärnväg, Roger Sivert, Trafikverket

13.30 – 14.00  Långsiktigt hållbart men varför har vi så bråttom? Diana Skoglund

14.00 – 15.00  Grupparbete, mixade grupper. Hur kan vi arbeta med de strukturpåverkande utmaningarna? (Urval från förmiddagens grupparbete)

15.00 – 15.30  Exempel på översiktsplanering i länet

Kaffe/Te och kaka

 

Kostnad: 650 kr/person

Anmäl via länken nedan senast 22 september.