Att se och möta killar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning

Sex mot ersättning förknippas främst med cistjejer och -kvinnor. Bristande kunskap och normer kring kön, könsidentitet, maskulinitet och sexuell läggning gör att ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning riskerar att osynliggöras.

Välkommen till en utbildningsdag om hur du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kan se,  möta och ge stöd till ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. Utbildningen bygger på Länsstyrelsen i Jönköpings nya utbildningsmaterial, Jag vill inte tystas längre, som publiceras i oktober 2017. Innehållet är även relevant för möten med alla unga med denna erfarenhet. Arrangörer är Länsstyrelsen i Jönköping län och Region Jönköpings län.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till yrkesverksamma som möter unga, exempelvis anställda inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ungdomsmottagningar och HVB-hem för ensamkommande barn och unga. Även personer med ett ideellt engagemang är välkomna att delta.

Utbildningsdagarna riktar sig främst till anställda eller ideellt engagerade i Jönköpings län. I mån av plats finns möjligheter för deltagare från andra län att anmäla sig, förfrågan görs då enbart genom e-post till Madeleine Söderberg.

Innehåll

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett utbildningsmaterial om att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. I materialet Jag vill inte tystas längre, och på utbildningen, förmedlas berättelser från personer med egen erfarenhet, en redovisning av de arenor som är aktuella för ciskillar och transpersoner och förslag på hur du som yrkesverksam kan se och möta dessa unga. Mycket av innehållet är relevant för möten med alla unga med denna erfarenhet.

Innehållet är samma vid samtliga utbildningstillfällen.

Föreläsare

Madeleine Söderberg arbetar med frågor som rör mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Hon har tidigare bland annat ansvarat för Länsstyrelsen i Jönköpings läns studie om prostitution i Jönköpings län, Osynlig synlig verklighet, som publicerades 2015. Madeleine är huvudförfattare till Jag vill inte tystas längre.

Tid och plats

Utbildningen genomförs vid tre tillfällen och på tre platser i länet:

13/11           Rosensalen, Jönköping
20/11            Höglandssjukhuset i Eksjö, aulan
23/11            Värnamo sjukhus, aulan

Tid för samtliga dagar är 09.00 – 12.00, med registrering och fika från 08.15. Dagarna avslutas med lunch.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och arrangörerna bjuder på fika och lunch. Alla deltagare får ett tryckt exemplar av det nya utbildningsmaterialet Jag vill inte tystas längre. Vid avanmälan efter sista anmälningsdagen debiteras summa om 150 kronor. Detsamma gäller för deltagare som uteblir på utbildningsdagen. Med anledning av detta efterfrågas fakturauppgifter, referenskod och kontaktperson vid anmälan.

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 november via anmälningslänken nedan.

Anmälan är bindande men du kan självklart överlåta din plats till någon annan om du inte kan komma.

Kom ihåg att meddela kostönskemål och eventuella behov av specialkost så att vi kan göra dagen så bra som möjligt för alla.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in dagen vid för få anmälda.

Kontakta oss

Madeleine Söderberg
Utvecklingsledare
Länsstyrelsen i Jönköpings län
madeleine.soderberg@lansstyrelsen.se
010-223 64 77

Charlotte Jerkelund
Folkhälsoutvecklare
Region Jönköpings län
charlotte.jerkelund@rjl.se
010-24 241 24
070- 211 31 97
 

 Definition cisperson

​En cisperson är någon som identifierar sig med det kön som tilldelats vid födseln. Cis betyder ”på samma sida” på latin. En ciskille är en person som känner sig som kille, är kille enligt folkbokföring och myndighetsdokument, och har en kropp som ser ut som en killes brukar.

 Definition transperson

En transperson är någon vars könsidentitet eller ett könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön som personen blev tilldelad vid födseln.