Agenda 2030 - En hållbar värld? Vi bidrar med ett hållbart län!

Jönköpings län agerar för en hållbar värld. Den 24 oktober tar Jönköpings län avstamp för att göra avtryck i framtiden. Vi vill nå de globala hållbarhetsmålen, men hur gör vi det? Under den här dagen får du veta mer om Agenda 2030. Du får lyssna till både
nationella, regionala och lokala aktörer och höra deras perspektiv på hur man kan arbeta med Agendan. Vi kommer också att få ta del av både teater och musik samt lyssna på barn och ungdomars tankar om en hållbar värld.

Plats

Kulturhuset Spira, Jönköping

Anmälan och kostnad

Du anmäler dig via länken nedan. Kostnad för dagen är 700 kronor per person (exklusive moms).

Arrangör

Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Region Jönköpings län, Rädda Barnen, Aneby kommun, Gislaveds kommun, och Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Program

8.30 Samling och fika

9.00 Välkomna! Moderator Nisha Besara

9.15 Agenda 2030 - kompassen för framtiden.  Ida Texell, ledamot Agenda 2030-delegationen och  Katarina Sundberg kanslichef Agenda 2030-delegationen

10.15 Teaterstickorna

10.25 Agenda 2030, att säkra/bygga en framtid för alla.  Lowe Smith Jonsson, Svenska FN-förbundet

10.45 Södra för Agenda 2030.  Kristina Altner, Hållbarhetssamordnare Södra

11.15 Länets utmaningar med Agenda 2030. Länsstyrelsen i Jönköpings län

11.45 Reflektion och samtal

12.00 Lunch

13.00 Teaterstickorna

13.10 Hur påverkar Agenda 2030 arbetet med revideringen av länets utvecklingsstrategi? Johanna Sjöström Region Jönköpings län

13.30 Agenda 2030 i ett kommunalt perspektiv.

Agenda 2030, hur globala hållbarhetsmål blir lokal realitet i Växjö
Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

I riktning mot en hållbar utveckling – Hållbarhetsprogram för Åtvidabergs kommun
Yasmine Dernelid miljöchef Åtvidabergs kommun

Alla får plats i Aneby, Ola Gustafsson näringslivs- och fritidsansvarig och kyrkoherde Peter Andreasson, Aneby kommun

Agenda 2030 som grund för arbetet med social hållbarhet. Amra Salihovic, utvecklingsledare Gislaveds kommun

14.40 Fikapaus

15.10 Ledningssystem för hållbar utveckling. Peter Wenster, konsult på Svensk Hållbarhetsanalys och Stefan Lundvall, konsult och hållbarhetsentreprenör på AB Lundvalls Diverse

15.40 En hållbar framtid, samtal med ett barn och ungdomsperspektiv
Jenni Nylander, ungdomar.se. Lowe Smith Jonsson svenska FN-förbundet
Svante Magnusson, Frida Bergman, Moa Eklöf

16.00 Summering och avslutande sång av barnkören NOVA

16.15 Slut

Program Agenda 2030