Agenda 2030 - En hållbar värld? Vi bidrar med ett hållbart län!

På FN-dagen den 24:e oktober samaldes deltagare från kommuner, statliga myndigheter, regionen, näringslivet och civilsamhället lyssna till både nationella, regionala och lokala aktörer och höra deras perspektiv på hur man kan arbeta med Agenda 2030.

Material från konferensen

Nu finns presentationerna från dagen här.

Agenda 2030 delegationen

Svenska FN-förbundet

Södra

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Växjö kommun

Åtvidabergs kommun

Gislaveds kommun

Ledningssystem för hållbar utveckling

Deltagarlista

Trädet- vilka mål valde ni?

 

Program för 24 oktober

Jönköpings län agerar för en hållbar värld. Den 24 oktober tar Jönköpings län avstamp för att göra avtryck i framtiden. Vi vill nå de globala hållbarhetsmålen, men hur gör vi det? Under den här dagen får du veta mer om Agenda 2030. Du får lyssna till både
nationella, regionala och lokala aktörer och höra deras perspektiv på hur man kan arbeta med Agendan. Vi kommer också att få ta del av både teater och musik samt lyssna på barn och ungdomars tankar om en hållbar värld.

Arrangör

Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Region Jönköpings län, Rädda Barnen, Aneby kommun, Gislaveds kommun, och Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Program

8.30 Samling och fika

9.00 Välkomna! Länsstyrelsen Karin Hermansson.
Moderator Nisha Besara

9.15 Agenda 2030 - kompassen för framtiden
 Katarina Sundberg kanslichef Agenda 2030-delegationen.

10.15 Agenda 2030, att säkra/bygga en framtid för alla
Lowe Smith Jonsson, Svenska FN-förbundet

10.35 Kort paus

10.45 Södra för Agenda 2030
Kristina Altner, Hållbarhetssamordnare Södra

11.15 Länets utmaningar med Agenda 2030
Länsstyrelsen i Jönköpings län
11.50 Reflektion och samtal

12.00 Lunch

13.00 To whom it all concerns
Teaterstickorna

13.20 Agenda 2030 i ett kommunalt perspektiv
- Agenda 2030, hur globala hållbarhetsmål blir lokal realitet i Växjö Bo Frank, i Växjö kommun
- I riktning mot en hållbar utveckling – Hållbarhetsprogram för Åtvidabergs kommun Yasmine Dernelid miljöchef Åtvidabergs kommun.
- Alla får plats i Aneby, Ola Gustafsson näringslivs- och fritidsansvarig och kyrkoherde Peter Andreasson
- Agenda 2030 som grund för arbetet med social hållbarhet. Amra Salihovic, utvecklingsledare Gislaveds kommun

14.40 Fikapaus

15.10 Ledningssystem för hållbar utveckling
Peter Wenster, konsult på Svensk Hållbarhetsanalys
och Stefan Lundvall, konsult och hållbarhetsentreprenör på AB Lundvalls Diverse

15.40 En hållbar framtid, samtal med ett barn och ungdomsperspektiv 
Lowe Smith Jonsson svenska FN-förbundet
Svante Magnusson, Frida Bergman, Moa Eklöf

16.00 Summering och avslutande sång av barnkören NOVA

16.15 Slut

Program Agenda 2030