Anmälningspliktiga djursjukdomar

I Sverige finns en lång rad djursjukdomar som är anmälningspliktiga. Detta för att myndigheterna och veterinärerna så fort som möjligt ska kunna vidta åtgärder för att förhindra smittspridning vid utbrott av en sådan sjukdom. Sjukdomarna finns listade i Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar.

De mest smittsamma och allvarliga sjukdomarna, så kallade epizootiska sjukdomar (smittsamma sjukdomar som drabbar hela eller delar av djurpopulationen i ett land, och som normalt inte förekommer i landet) kan orsaka stort lidande hos djuren och/eller stora ekonomiska förluster för samhället och de djurägare som drabbas. Några av de mest fruktade epizootisjukdomarna är:

  • Mul - och klövsjuka
  • Svinpest
  • Newcastle-sjuka
  • BSE (galna ko-sjukan)

Misstanke om sådana sjukdomar ska anmälas till oss eller till annan veterinär. För veterinär gäller att en misstanke om epizootisjukdom genast ska anmälas till Jordbruksverket och närmaste länsveterinär. Veterinär bör även rådgöra med Jordbruksverket, länsveterinär eller Statens veterinärmedicinska anstalt innan vidare åtgärder vidtas.

Ett annat exempel på anmälningspliktig sjukdom är salmonella. Salmonella är en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa, en så kallad zoonos. Läs mer om salmonella under rubriken "Smitta mellan djur och människa" i vänstermenyn.

Det finns även en mängd andra anmälningspliktiga sjukdomar som inte är lika allvarliga och därför inte regleras lika hårt som de ovan beskrivna. Exempel på dessa är några av de sjukdomar som kan drabba hästar, till exempel kvarka och hästinfluensa. Sådana sjukdomar ska anmälas av veterinär eller laboratorier enligt Jordbruksverkets föreskrifter.

Naturligtvis bör man som djurhållare alltid ta kontakt med sin veterinär när man misstänker att djuren har drabbats av en smittsam djursjukdom. Epizootilagen (1999:657) och dess förordning (1999:659) finns på Notisums hemsida, se vidare under "Lagstiftning" till höger.

Mer information om anmälningspliktiga sjukdomar och föreskrifter finns på Jordbruksverkets och Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatser.