Seminverksamhet

Länsstyrelsen är länets tillsynsmyndighet över seminverksamhet.

Varje anordnare av seminverksamhet ska ha en ansvarig veterinär för övervakning av verksamheten. Veterinären ska ha genomgått särskild seminutbildning för aktuellt djurslag för att få verka som ansvarig veterinär. All seminverksamhet kräver Jordbruksverkets tillstånd.

Länsstyrelsen är länets tillsynsmyndighet över embryoöverföring och seminverksamhet. Tillsynen utövas dels genom återkommande inspektioner av verksamhet och dokumentation vid anläggningarna, dels genom att rapporter sänds in till oss.