Nya hygienregler för djurhållare och besöksanläggningar

Vid kontakt med djur finns alltid en risk för överföring av smittor mellan djur och människor. Dessa sjukdomar kallas zoonoser. För att minska denna risk är en god hygien viktigt. Jordbruksverket har därför tagit fram nya föreskrifter om hygienregler för djurhållare och för organiserad besöksverksamhet.

Allmänna hygienregler för djurhållare

Från och med 1 september 2013 gäller allmänna hygienregler för djurhållare. Detta gäller alla som har ett djur, förutom djur som hålls i en privat bostad. Djurhållaren ansvarar för att det ska finnas möjlighet att tvätta händerna med flytande tvål, varmt och kallt vatten före och efter kontakt med djur. Det ska även finnas tillgång till handdesinfektion.

Tillfälliga lösningar kan accepteras vid behov om det inte går att ordna rinnande vatten. Personer som besöker en anläggning med livsmedelsproducerande djur, dock ej häst, ska använda skyddskläder och skoskydd av engångstyp, alternativt väl rengjorda skyddskläder och skor.

Hygienregler för anläggningar med organiserad besöksverksamhet 

Från och med 1 december 2013 gäller särskilda hygienregler för anläggningar med organiserad besöksverksamhet, som till exempel ridskolor, 4H-gårdar, djurparker, draghundsturer, klapphagar och ”Bo på lantgård” när dessa erbjuder kontakt med djur.

Anläggningarna ska ta fram besöksregler som anpassas både till den typ av verksamhet som bedrivs och till de som besöker eller besöks av verksamheten. Besöksreglerna bör upprättas i samarbete med anläggningens veterinär. Besökare ska informeras om vilka hygienregler som gäller, antingen muntligt eller skriftligt beroende på typ av verksamhet. All personal på anläggningen ska känna till vilka regler som gäller för besökare och kunna redogöra för dem.

I nära anslutning till de djurgrupper som besökarna har direkt kontakt med ska det finnas möjlighet till handtvätt med åtminstone kallt vatten och tvål, torkmöjligheter av engångstyp samt handdesinfektion. Om anläggningen har tre eller fler organiserade besök per år ska det anmälas till Länsstyrelsen.

Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats om bestämmelser om hygien.

Blankett för anmälan om besöksverksamhet hittar du till höger.