Nedgrävning av död häst

Från och med den 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst.

Döda djur ska normalt skickas till en godkänd eller registrerad destruktionsanläggning, men självdöda eller avlivade hästdjur får grävas ned.

Nya regler för nedgrävning av död häst

Från och med den 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Observera att nedgrävning ska ske enligt anvisningar från kommunens miljökontor eller motsvarande.