Beredskap och bekämpning

Beredskap för utbrott och bekämpning av allvarliga smittsamma djursjukdomar.

Länsstyrelsen håller alltid en hög beredskap dygnet runt för utbrott av epizootiska sjukdomar, det vill säga allvarliga smittsamma djursjukdomar.

Vi leder och samordnar åtgärder mot epizootier i länet.

Vi ansvarar för att provtagning och sanering av smittade djurbesättningar verkställs. Vanligen utförs sådan verksamhet av distriktsveterinär. I vissa fall utförs den emellertid av länsveterinären som har speciell skydds- och provtagningsutrustning för ändamålet. På Länsstyrelsen ska finnas särskilt inredda lokaler för den utrustning som behövs för provtagningar samt för tvätt och desinfektion av både person och instrument i utrustningen.

Vi har detaljerade och kontinuerligt uppdaterade beredskapsplaner för utbrott av epizootier.

I smittskyddsarbetet samarbetar vi med Smittskyddsläkaren, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, distriktsveterinärerna och kommunerna.