Animaliskt avfall

Hantering av animaliska biprodukter

Stränga regler gäller för hanteringen av animaliska biprodukter. Reglerna har skärpts som en följd av utbrotten av  "galna kosjukan" (BSE), mul- och klövsjuka och svinpest. Det är inte tillåtet att deponera, kompostera eller gräva ned djurkadaver eller andra animaliska biprodukter. Självdöda djur och obesiktigade djurkroppar ska alltid betraktas som möjliga smittkällor för olika sjukdomar och ska lämnas till förbränning eller bearbetning i steriliseringsanläggning. Gemensamma regler gäller inom hela EU-området.

Några undantag från reglerna

Länsstyrelsen har tidigare gett tillstånd för nedgrävning av självdöda eller avlivade hästar. Från och med den 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen. Kommunen ska dock ge anvisningar för nedgrävningen.

Sällskapsdjur (hund och katt) får grävas ned enligt kommunens anvisningar.

Hantering av matavfall

Det är inte tillåtet att utfodra grisar och fjäderfän med matavfall oavsett om detta kokats eller ej. Det har visat sig att många av de fruktade djursjukdomarna, som mul- och klövsjuka, kan spridas med just matavfall. Pälsdjur är det enda produktionsdjur som tillåts (efter särskilt tillstånd från Jordbruksverket) utfodras med matavfall. Definitionen på produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (bland annat kött, mjölk och ägg), ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. 

Gällande regler för för omhändertagande av djurkadaver och matavfall återfinns på Jordbruksverkets webbplats.